Anmeldelse af ulovlige forhold vedrørende medicin

Lægemiddelstyrelsen

Support: 44 88 95 95

Udfyld skemaet nedenfor. Beskrivelsen af det forhold, din mistanke vedrører, skal være så præcis, at det er muligt for os at undersøge det nærmere. Det er derfor vigtigt, at du så vidt muligt udfylder alle felter i blanketten.

Når du har udfyldt og indsendt anmeldelsen, vil alle oplysninger være krypterede. Uvedkommende vil derfor ikke kunne få adgang til oplysningerne.

Du er som anmelder ikke umiddelbart part i sagen og vil ikke blive orienteret om sagens videre forløb.

Dine kontaktoplysninger