Indberetning af veterinære bivirkninger

Lægemiddelstyrelsen

Support: 44 88 95 95

Felter markeret med en stjerne (*) er obligatoriske. Vi opfordrer dog til, at du udfylder så mange ikke-obligatoriske felter som muligt. Det vil lette vores vurdering af indberetningen.

* Hvilken type indberetning drejer det sig om?
* Opstod bivirkningen i forbindelse med:

OBS! Hvis de obligatoriske felter ikke er relevante for det aktuelle kliniske forsøg, angives "NA" eller "Ej relevant".

Markedsføringsindehaver er involveret i en eventuel undersøgelse