Prisloftadministration

Når du tilgår denne side, vil du blive bedt om at logge ind. Herefter vil du have adgang til at indberette referencepriser samt se gældende prislofter og eventuelle overskridelser for den/de virksomheder, du repræsenterer.

Tilknytning og økonomisk støtte

Når du tilgår denne side, vil du blive bedt om at logge ind. Herefter vil du blandt andet have adgang til at se dine aftaler om tilknytning og økonomisk støtte, samt have mulighed for at oprette nye aftaler og ændre i eksisterende aftaler.